چرخ گاری
چَرخ ابزاری است گرد که کاربردهای گوناگون دارد ولی نخستین و مهمترین کاربرد آن کاهش اصطکاک و تسهیل حرکت است.چرخ از مهمترین یافتههای انسان است که در هزاره چهارم (پیش از میلاد) در کشور باستانی سومر ساخته شد.
نظرات کاربران
UserName