چند حلقه ازدواج
به دست كردن حلقه ازدواج يكي از قديمي ترين و جهاني ترين رسوم است اين رسم مربوط به زمان هاي خيلي قديم است در واقع كسي نمي تواند زمان درست آن را بگويد ؛ اما استفاده از انگشتري در مراسم ازدواج به شكل "حلقه" ، علامت كمال و ارتباط آن با وصلت دو فرد ، مويد كمال زندگي انساني به شمار مي رفت اولين مردمي كه در تاريخ ، حلقه ازدواج را به كار بردند مصريان بوده اند.
نظرات کاربران
UserName