دفترچه یادداشت سیمی و قلم
قلم، ابزاری برای نوشتن است که برای افزودن جوهر به یک سطح که معمولاً کاغذ است استفاده میشود. انواع گوناگونی از قلم وجود دارد که شامل خودکار، رواننویس، خودنویس و ماژیک میشوند. 
نظرات کاربران
UserName