سرویس غذای چینی و چند فلفل قرمز
آشپزی چینی به آشپزیای اطلاق میشود که در کشور چین مرسوم بوده است. این آشپزی یکی از سه مکتب مادر آشپزی جهان است. از ویژگیهای خاص این آشپزی میتوان به خرد کردن اجزاء غذا به طوری که هنگام صرف غذا نیاز به بریدن آنها نباشد، کم پختن اجزاء غذا و طبخ جداگانهٔ اجزای غذا خصوصاً سبزیجات اشاره کرد. آشپزی در مناطق مختلف چین به شیوههای متفاوت انجام میشود.
نظرات کاربران
UserName