سیم و سوکت تلفن
سوكت يك ارتباط قابل اطمينان جهت انتقال داده ها بين دو host (ماشين مورد نظر) مي باشد. سوكت، برنامه نويسان را از پيچيده گي هاي فرآيند برقراري ارتباط بين دو ماشين مانند جزئيات كد كردن بسته ها، فرآيند ارسال داده ها در شبكه، ارسال مجدد بسته هاي خراب و ... دور مي سازد و برنامه نويسان به راحتي قادر به توسعه برنامه ها يتحت شبكه مي باشند. يك سوكت در حقيقت تركيبي از IP يا HostName و يك شماره پورت ( Port Number ) از آن IP مي باشد.
نظرات کاربران
UserName