مجسمه لاک پشت
تندیس یا مجسمه پیکرهای است که اغلب به هدف یادآوری یا به نمایش گذاشتن وجود یک انسان، شیء، حیوان یا واقعه ساخته میشود. به کسی که تندیس میسازد پیکرتراش میگویند که با حجمسازی تفاوت دارد. مجسمهها میتوانند از مواد مختلفی چون گچ، فایبرگلاس، فلزاتی همچون طلا، نقره و برنز، انواع سنگها مانند سنگ مرمر و … ساخته شوند و بسته به موارد استفاده اندازههای مختلفی دارند. مجسمههای کوچک را تندیسک (statuette) نیز خواندهاند.
نظرات کاربران
UserName