توپ بیسبال با نقش دلار
بیسبال نوعی ورزش گروهی است که با چوب و توپ توسط ۹ بازیکن در یک زمین چمن بازی میشود. بیسبال در قرن نوزدهم از ورزش انگلیسی کریکت ریشه گرفته است. بیسبال از بازیهای متعددی که با چوب و توپ بازی میشدند اشتقاق پیدا کردهاست. از جمله این بازیها میتوان ورزش قدیمی راوندر که در آمریکای شمالی بازی میشد، ورزش انگلیسی کریکت و ورزش بسیار قدیمی رومانیائی اُینا را نام برد.
نظرات کاربران
UserName