تصاویری زیبا از شالیزارهای شمال ایران
شالیزار، زمین کشاورزی است که در آن برنج کاشته میشود. برای کاشت برنج ابتدا باید آن را در محوطه کوچکی رشد داد و بعد از آن به شالیزار منتقل کرد. شالیزارهای در حال کاشت همیشه پر آب هستند. آب مورد نیاز برای شالیزارها از آب چاه یا آببندانها تامین میشو.[ کم آبی بدترین مشکل برای شالیکاران است.
نظرات کاربران
UserName