سال نو ميلادي
کريسمَس يا نوئل نام جشني است در آيين مسيحيت که به منظور گراميداشت زادروز مسيح برگزار ميشود، بسياري از اعضاي کليساي کاتوليک روم و پيروان آيين پروتستان، کريسمس را در روز 25 دسامبر جشن گرفته و بسياري نيز آنرا در شامگاه روز 24 دسامبر برگزار ميکنند
نظرات کاربران
UserName