والپیپر حبابهای آبی
اگر چه هنر نقش انگاری و ثبت تصاویر قدمتی حتی بیش از تمدن بشری دارد، اما این هنر هم درطول تاریخ دستخوش تغییرات زیادی شده و حتی امروزه با استفاده از رایانه و فناوری به طور کامل از حالت سنتی درآمده است. نقاشی دیجیتالی نوعی جدید از هنر است که در آن حتی آثار هنری، مشابه آنچه در تکنیک های سنتی نقاشی مانند آبرنگ و رنگ روغن و... خلق می شوند به وسیله ابزارهای دیجیتالی از طریق یک رایانه و نرم افزارهای مخصوص در صفحه ای ثبت می شوند.
نظرات کاربران
UserName