والپیپر راهراه زرد
تاثير گذارترين نقطهاي که در بدن انسان ميتواند از رنگ زرد متاثر گردد، ذهن آدمي است. تمامي فعاليتهاي ذهني فرد به وسيله نيروي رنگ زرد به حرکت در ميآيد. از طرفي براي از بين بردن ناملايمات و يأس و نااميدي رنگ زرد مفيد واقع ميشود. زيرا نيروي رنگ زرد به فرد اميدواري به زندگي و نيروي زيستن ميبخشد. به وسيله رنگ زرد، خوش بيني و اعتماد به نفس را در خود افزايش ميدهد. سيستم عصبي، معده، روده ها، کليه ها و تمامي جهاز هاضمه تحت تاثير اين رنگ قرار دارند. و اگر ناراحتي در آنها ايجاد شود به وسيله رنگ زرد ميتوان آن را درمان نمود. رنگ زرد و زرد طلايي هم واکنشهاي فرد را در رابطه با زندگي و هم تصورات خوش بينانه در انسان را تقويت ميبخشد.
نظرات کاربران
UserName