والپیپر میوه های درخت کاج
کاج (نام علمی: Pinus) نوعی درخت از دسته مخروطیان است که برگهای دائمی دارد. کا جها به ترتیب در شاخه های دانه داران بازدانگان مخروط دارانconifenas قرار دارند. فلسهای مخروط کاج همان برگ های کاج هستند که تغیر شکل یافتند. مادی موجود در سلول کاج تراکئید نام دارد که قطر ان از اوند چوبی کم تر وقطر ان از اوند چوبی بیشتر است. دانهٔ کاج دانهٔ بال دار است که به وسیلهٔ قسمت بال مانندی با باد به حرکت درامده و تولید می شود.
نظرات کاربران
UserName