تلفن، دفترچه و خودکار روی میز
تلفن یا دورگو (برگرفته از واژهٔ فرانسوی: Téléphone) از دستگاههای ارتباط از دور است که برای انتقال صدا بکار میرود. نخستین تلفن توسط الکساندر گراهام بل اختراع شد. تلفن فرستادن پیام و دریافت آن را بدون آن که نیاز به جدولی مانند الفبای مورس باشد ممکن ساخت. با استفاده از تلفن، مردمی که فرسنگها از یکدیگر دورند میتوانند با هم صحبت کنند.&
نظرات کاربران
UserName