اداره ای با کشوهای فلزی
دفتر و یا اداره (به انگلیسی: Office) به طور کلی به مکانی اداری گفته میشود که در یک ناحیه تجاری قرار دارد و مردم و افرادی در آن به عنوان وظیفهی فردی در آنجا کار میکنند.
نظرات کاربران
UserName