چای ساز و چند فنجان
چای ساز وسیلهایست برقی جهت آماده کردن و گرم نگه داشتن چایی. این دستگاه یک وسیله با تکنولوژی پایین میباشد که از دو بخش تشکیل شده است. کتری و قوری. آب داخل کتری توسط یک المنت داخلی گرم و با وصل کردن کلید گرم شده و بعد از مدتی شروع به جوشیدن میکند. یک مدار کنترلی هنگام جوشیدن آب، برق المنت را قطع میکند. قوری نیز روی یک صفحه قرار میگیرد که گرمکن صفحه با وصل کردن کلیدی روشن شده و صفحه را گرم میکند. به این ترتیب قوری و چای آماده شده در داخل آن گرم نگه داشته میشود. همچنین در داخل قوری یک محفظه وجود دارد که چای را داخل آن ریخته و از پخش شدن چای در داخل قوری جلوگیری میکند.
نظرات کاربران
UserName