ساعت دیواری
ساعت وسیلهای است که برای اندازه گیری و تعیین زمان از آن استفاده میشود.این وسیله از قدیمیترین اختراعات انسانی به شمار می رود. # ساعت دیواری:نوعی ساعت است که به دیوار نصب میکنند.
نظرات کاربران
UserName