درخت نخل کنار کوه
پیامبر اعظم(ص): نخل را نسوزانید و آن را در آب غرق نکنید. درخت بارور را قطع ننمایید و زراعت را به آتش نکشید الكافي، ج 5، ص 29
نظرات کاربران
UserName