یک آدمک ساخته شده با کارتون در پارک
تاریخچه و سیر تکاملی بسته بندی با مقوا و کاغذ به تاریخچه ساخت کاغذ بر می گردد، اگرچه چوب و محصولات فرعی دیگر آن از دیر باز در خدمت بشر بوده، ولی بسته بندی به صورت مقوایی و کاغذی پس از پیدایش کاغذ به وجود آمد و روند تکمیلی خود را تاکنون به سرعت طی نموده است. کارتن گونهای محصول کاغذی است که از ترکیب ورقهای کاغذ درست میشود و به گستردگی در بستهبندی به کار میرود. کارتن معمولاً از سه لایه کاغذ ساخته میشود که دو لایه رو و زیر آن ورق صاف و یک لایه میانی کاغذ چیندار است.
نظرات کاربران
UserName