نقاشی یک مرد روی دیوار چوبی در چین
در آغاز سلطنت (سلسله جین) نقاشی و خوشنویسی محبوب ترین هنر در بین محافل دادگاهی بوده است که به طور کل توسط افراد آماتور، اشراف، پزوهشگران و مقامات بوده است.خوشنونیسی به طور چشمگیری محبوب تر از نقاشی بوده است. این خوشنویسی ها با استفاده از جوهر های سیاه و سفید ساخته شده از دوده و چسب چوب تاج گاو به وسیله قلم مو هایی از موی حیوانات بر روی کاغذ نقاشی می شده است. در دوران باستان این طرح های هنری بروی پارچه های ابریشمی انجام می شده است. گفتنی است که با اختراع کاغذ در قرن یکم ابریشم به تدریج با مواد جدید و ارزان تر جایگزین شد.در طول تاریخ چین، نوشته های اصیل توسط خوشنویسان معروف بر روی کتیه های آویزان به دیوار همچنان نقاشی می شود.
نظرات کاربران
UserName