ماهیهای قرمز داخل حوض در چین
بررسی ها نشان می دهد فقط در کشور چین مردم در مراسم عید کشور خود از ماهی قرمز استفاده و در پایان مراسم عید نیز این ماهی ها کوچک را در آبهای روان رها می کردند. با توسعه فزاینده واردات محصولات چینی به ایران به نظر می رسد ماهی قرمز نیز سر ازتنگهای بلورین ما ایرانیان درآورده و خودش را به بخشی از سفره هفت سین بی آنکه سینی از سفره باشد تحمیل کرده است. به عقیده متخصصان از حدود هشتاد سال پیش همزمان با ورود چای از چین به کشور ایران استفاده از ماهی قرمز در جشنهای نوروزی که مخصوص ایرانیان است نیز شایع شده است.
نظرات کاربران
UserName