اتومبیل برفی (snowmobile) یاماها (Yamaha)
اتومبیل برفی، که به سورتمه یا snowmachine شناخته میشود یک وسیله نقلیه زمینی برای سفر زمستانی روی برف است که برای حرکت روی یخ و در برف طراحی شده است. عمل آنها نیازمند به هیچ جاده ای نمیباشد. تغییرات طراحی برخی از دستگاه را قادر می سازد در برف عمیق یا جنگل نیز حرکت کنند.
نظرات کاربران
UserName