آدمک نمادین
آدمکی نمادین که در حال اطلاع رسانی با بلندگو به آدمکهای دیگر میباشند.
نظرات کاربران
UserName