آدمک نمادین
آدمک نمادین کیف به دست که کنار نمودار میله ای رشد ایستاده است.
نظرات کاربران
UserName