آدمک نمادین
آدمکهای نمادین که دستان خود را به نشانه اتحاد روی هم گذاشته اند.
نظرات کاربران
UserName