آدمک نمادین
آدمکهای نمادین که بر سر میزگرد نشسته اند.
نظرات کاربران
UserName