آدمک نمادین
آدمکهای نمادین که دستان خود را به نشانه اتحاد به یکدیگر متصل کرده اند.
نظرات کاربران
UserName