آدمک نمادین
دو آدمک نمادین که در حال دست دادن با یکدیگر میباشند.
نظرات کاربران
UserName