آدمک نمادین
آدمکی نمادین که بر سر یک سه راهی ایستاده است.
نظرات کاربران
UserName