آدمک نمادین
آدمکی نمادین که روبروی چند آدمک خوابیده ایستاده است.
نظرات کاربران
UserName