آدمک نمادین
آدمکی نمادین که در حال اسکیت بازی روی یک نرده می باشد.
نظرات کاربران
UserName