آدمک نمادین
آدمکی نمادین که به کره زمین تکیه داده است.
نظرات کاربران
UserName