آدمک نمادین
آدمکی نمادین که در حال قرار دادن یک کلید در جایش می باشد.
نظرات کاربران
UserName