آدمک نمادین
آدمکی نمادین که روی پازل ایستاده است.
نظرات کاربران
UserName