آدمک نمادین
دو آدمک نمادین که در اتاق و کنار میز آدمک رئیس میباشند.
نظرات کاربران
UserName