برج های در هم تنیده
بشریت همواره در تلاش برای به دست آوردن خوشبختی و رفاه بیشتر است . اما چه بسا که مشکلات جوامع امروزی بسیار بیشتر از گذشته است . هر چند که تمام این دست آوردها نشانه ای برای شناخت بیشتر خداست . ولی متاسفانه با رشد جوامع نقش دینداری و خداپرستی رو به افول است .
نظرات کاربران
UserName