پالایشگاه نفت شازند اراک
خوراك نفت خام شركت پالایشگاه نفت شازند توسط خط جنوب شمال نفت خام و از ميدان اهواز آسماري تأمينمي گردد. همچنين محصولات توليدي توسط خط لوله ، راه آهن و مخزن دارهاي شركت ملي پخش فرآورده در سراسر كشور توزيع مي گردد. اين شركت علاوه بر نيازهاي منطقه بخشي از خوراك مجتمع پتروشيمي اراك را نيز تأمين مي نمايد وهمچنين به لحاظ بهره گيري از واحد تبديل كاتاليستي با تكنولوژي احياي مداوم ضمن توليد بنزين بدون سرب مقادير زيادي پلات فرميت را به منظور تأمين بنزين بدون سرب به شركت پالايش نفت تهران ارسال مي نمايد.
نظرات کاربران
UserName