پالايشگاهی در شب
اولین پالایشگاه جهان در پولشیتی، رومانی در سال ۱۸۵۶ ساخته شده، تا قبل از اشغال رومانی توسط نازیها چندین پالایشگاه دیگر نیز با سرمایه گذاری شرکتهای آمریکایی در همان محل تأسیس گردید. اکثر این پالایشگاهها در طی بمباران نیروی هوایی آمریکا در عملیات تیدال ویو در ۱۹۴۳ از کار افتادند. پس از این حادثه این پالایشگاهها دوباره سازی گردیدهاند. پالایشگاه قدیمی دیگر پالایشگاه Oljeon میباشد که هم اکنون به عنوان موزه در میراث جهانی یونسکو به عنوان سایت انگلسبرگ (Engelsberg) ثبت شدهاست. این پالایشگاه در ۱۸۷۵ افتتاح گردیدهاست. پالایشگاههای اولیه درایالات متحده تنها نفت سفید را پالایش میکردند و مابقی محصولات پالایش نشده به نزدیکترین رودخانه تخلیه میگردید.
نظرات کاربران
UserName