کودکی در حال دعا
امام باقر علیه السلام فرمود: به راستی، خدای گرامی و بزرگ در میان بندگان مؤمن خویش، دعا کنندگان را دوست دارد؛ پس بر شما باد که از سحرگاه تا هنگام برآمدن آفتاب دعا کنید؛ زیرا آن هنگام درهای آسمانی گشوده شوند و بادهای رحمت بوزند و روزی آفریدگان تقسیم گردد و حاجت های بزرگ برآورده شود. امام رضا علیه السلام فرمود: یک دعای پنهانی بنده، با هفتاد دعای آشکارا برابر آید. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال شیخ صدوق ، صفحه 26
نظرات کاربران
UserName