کودکان در صف غذا

فضیل بن یسار از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: سیر کردن چهار مسلمان، برابر با آزاد کردن یک بنده از فرزندان اسماعیل علیه السلام است. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص: 134

نظرات کاربران
UserName