سربازی در حال تلاوت قرآن
رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ در فضیلت قرائت قرآن چنین فرموده است: قرآن بخوانید، زیرا خواندن آن گناهان را میشوید و سدی در برابر آتش میگردد و مانع عذاب میشود. از خواندن قرآن غفلت نکن، زیرا لب را زنده میکند و از گناه، تو را باز میدارد. کسی که قرآن میخواند در درجات نبوت قرار گرفته غیر از آنکه، به او وحی نمیشود. کنزالعرفان، حدیثهای 2241، 32، 40، 2441، 2347
نظرات کاربران
UserName