مطالعه کتاب
ثواب مطالعه و حل مسائل علمی، به مراتب از خواندن دعا بیشتر است. حتی در شب قدر که شب دعا و شب زنده داری است - پرداختن به مسائل علمی، ثوابش بیشتر از دعا خواندن است، (مفاتیح الجنان) ولی این مساله نباید باعث دوری انسان از دعا شود. دعا و تضرع به درگاه خداوند یکی از نیازهای انسان است و باید مقداری از وقت را هم به دعا اختصاص داد.
نظرات کاربران
UserName