اطعام

ربعى از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: کسى که برادر دینى خود را اطعام کند به منزله آن است که فئامى از مردم را اطعام کرده باشد. پرسیدم: فئام چیست؟ فرمود: صد هزار نفر از مردم. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص: 134

نظرات کاربران
UserName