نقاشی دیجیتالی خانه های بلند کنار مزارع
نقاشی دیجیتال کاملا با دیگر انواع هنر دیجیتال و کامپیوتری ، متفاوت است. از آن جهت که ما با طرح رندر شده از روی یک مدل روبرو نیستیم. و طراح برای خلق اثر خود از ثکنیک های طراحی و نقاشی مستقیما از کامپوتر کمک می گیرد. تمام برنامه های تقاشی دیجیتال، با استفاده از انواع برس ها و افکت های نقاشی، سعی در تقلید از ابزارهای واقعی نقاشی دارند.
نظرات کاربران
UserName