نقاشی دیجیتالی دلفینی همراه با فرزندش
دُلفینها پستاندارانی دریایی از رده آببازسانان هستند که رابطه نزدیکی با نهنگها و گرازماهیها دارند. تقریبن چهل گونه دلفین وجود دارد که در ۱۷ سرده طبقه بندی میشوند. خانواده دلفین بزرگترین خانواده زیر راسته نهنگهای دندان دار محسوب میشوند و در تمام آبهای آزاد جهان و همچنین در بعضی رودخانههای در امتداد آب شیرین انتشار دارند. جثه آنها بسته به نژاد فرق میکند و از ۱٫۲ متر طول با ۴۰ کیلوگرم وزن (دلفین موئی) تا ۹٫۵ متر طول با ۱۰ تن وزن (نهنگ قاتل) را در بر میگیرد. این جانوران گوشتخوار هستند و به گونه عمده از ماهیان و سرپایان تغذیه میکنند. دلفینها از باهوش ترین جانداران روی زمین هستند و به دلیل ظاهر دوستانه و جنب و جوش همیشگیشان توجه انسانها در طول تاریخ را به خود جلب کرده اند.
نظرات کاربران
UserName