مجسمه های کوچک ژاپنی
تندیس یا مجسمه پیکرهای است که اغلب به هدف یادآوری یا به نمایش گذاشتن وجود یک انسان، شیء، حیوان یا واقعه ساخته میشود. به کسی که تندیس میسازد پیکرتراش میگویند که با حجمسازی تفاوت دارد. مجسمهها میتوانند از مواد مختلفی چون گچ، فایبرگلاس، فلزاتی همچون طلا، نقره و برنز، انواع سنگها مانند سنگ مرمر و … ساخته شوند و بسته به موارد استفاده در اندازههای مختلفی وجود دارند: مجسمههای کوچک را تندیسک (statuette) نیز خواندهاند. مجسمههایی که تنها سر و شانه را به تصویر میکشند نیمتنه (bust) نامیده میشوند. و به مجسمههایی که در آنها تنها شکل سر تصویر شده باشد، سردیس گفته میشود.
نظرات کاربران
UserName