دو کبوتر سفید
کبوتر (نام علمی: Columba) به گروهی از پرندگان متوسط تا بزرگ جثه از خانواده کبوترسانان گفته میشود که به دو صورت وحشی و اهلی یافت میشود و رنگها و نژادهای مختلفی دارد که معروفترین آنها کبوتر خانگی، کبوتر چاهی و کبوتران خانگی وحشی شده است. نام علمی کبوتر خانگی Columba livia domestica است. واژه کبوتر یک واژه اصیل فارسی است که از دو واژه کبود (آبی) و تر تشکیل شدهاست. نژادهای کبوتر بسیار متنوع بوده ودر سراسر جهان پراکندهاست.
نظرات کاربران
UserName