گل آفتابگردان
گل آفتابگردان گیاهی است از خانوادهٔ گلستارهایها (Asteraceae) از جنس آفتابگردانها (Helianthus). از دانه گل آفتابگردان برای روغن کشی (روغن خوراکی) و استفاده خوراکی استفاده میشود. گل آفتابگردان در ادبیات فارسی نماد عشق و وفاداری است.
نظرات کاربران
UserName