نقاشی دیجیتالی چینی شاخه های انار
دیواربرگ یا کاغذ دیواری (به انگلیسی: Wallpaper)، به نگارهای گفته میشود که در پسزمینه نمای رایانه قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName