محکم کردن بند کفش ورزشی

کفش ورزشی پوششی برای پای انسان است که مشخصا برای انجام فعالیت‏های بدنی و ورزش طراحی شدهاست. نخستین بار ایده ساخت کفش ورزشی به وسیله یک مخترع آمریکایی به نام چارلز گودیر به ثبت رسید.وی به وسیله جوش اکسیژن لاستیک، کفش درست نمود. اولین تولید تجاری کفش ورزشی، در سال 1279 خورشیدی، توسط چند شرکت کوچک تولید مواد لاستیکی، از بازیافت لاستیک‏های دوچرخه، صورت پذیرفت.

نظرات کاربران
UserName