شیرجه از دایو
شیرجه یکی از ورزشهای آبی است. مورخان براین باورند که تاریخ مسابقات شیرجه به کشور یونان باستان باز میگردد ولی تنها اطلاعی که در این باره وجود دارد مربوط به نقوش مقبرهای در شهر ناپال درکشور ایتالیا میباشد که قدمت آن به ۲۵۰۰ سال میرسد. در روی سقف این مقبره تصویر مردی مشاهده میشود که در حال شیرجه زدن از روی سکوی مرتفعی میباشد که احتمالا باید صخره یا پرتگاهی باشد. پیشگامان ورزش شیرجه افرادی بودند که با پرش از روی صخرهها و پرتگاهها به درون آبهای دریای آکاپولکو به شهرت رسیدند. بطور کلی در تمام مسابقات رسمی شیرجه قوانینی از طرف فینا به اجرا در می آید. تختهها و سکوهای پرش و نیز تمامی تجهیزات شیرجه بایستی بر اساس قوانین فینا بوده و نود روز قبل از مسابقات توسط یکی از نمایندگان فینا و یکی از اعضای کمیته فنی شیرجه(Technical Diving Committee) تایید گردد.
نظرات کاربران
UserName